KrezCo, BIRO ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE
REŠENJA ZA VAŠ BIZNIS.

Svi alati na jednom mestu

KrezCo

JE PROGRAMERSKI BIRO SA PRETEŽNOM MISIJOM DA OLAKŠA VAŠE NAVIGIRANJE KROZ DIGITALNO KNJIGOVODSTVO.

KISS

Integralan sistem koji najednom mestu objedinjuje robno i finansijsko knjigovodstvo,

KISS RAČUN

Program za efakturisanje

KISS ONLINE

B2B i podrska za online maloprodaju

KISS KASA

Program za efiskalizaciju

KISS HR

Obračun zarada i kadrovska evidencija

KISS JE jedini knjigovostveni program koji će Vam trebati

Integralan poslovni paket koji na jednom mestu objedinjuje materijalno i finansijske evidencije, obračune zarada i drugih ličnih primanja kao i sastavljanje složenih finansijskih izveštaja (bilanse stanja, bilanse uspeha, analitičke bilanse), kao i izveštaje o prometu, raspoloživim i planiranim zalihama, ostvarenoj proizvodnji i utrošenim i planiranim resursima. Po karakteristikama odgovara naprednim ERP sistemima jer efikasno povezuje sve elemente poslovnog sistema od udaljenih maloprodajnih objekte (putem svog posebno razvijenog e-fiskalnog modula), preko online web sisteme za maloprodaju, web modula za B2B poslovanje i mobilnih aplikacija za komercijaliste na terenu ili prodavce na udaljenim lokacijama. Integrisan modul za efakturisanje omogućava u realnom vremenu kreiranje izlazne dokumentacije i praćenje ulaznih i izlaznih faktura, kao i promenu njhovog statusa bez logovanja na web stranu SEF. Podržava automatsko knjiženje ulaznih dokumenata (avansni računi, fakture, knjižna odobrenja i zaduženja ) isporučenih putem elemenata elektronskog fakturisanja. Takođe u sebi ima integrisan sistem za upravljanje i arhiviranje dokumentacije što ga čini jedinstvenim na tržištu u svojoj oblasti.

Deo namenjen ličnim primanjima i kadrovskim evidencijama je sveobuhvatan i pokriva sva lična primanja od zarada, prihoda od zakupa, isplate dividendi itd do sastavljanja i čuvanja dokumenata neophodnih za kadrovsku službu (Ugovori i aneksi o ugovora radu,rešenja o prestanku radnog odnosa, rešenja o korišćenju godišnjih odmora, odlasku na plaćeno I neplaćeno odsustvo itd). Automatski generiše elektronske poreske prijave za obrazce ppp-pd.

Obračun pdv u okviru programskog paketa je upotpunosti automatizovan. Samostalno se generišu poreske prijave i odgovarajuće evidencije ulaznih i izlaznih dokumenata. Svako polje u poreskoj prijavi sadrži svoj isečak integralne knjige ulaznih ili izlaznih faktura.

Poslovni paket je zasnovan na MicroSoft .NET tehnologijama,. Koristi NET framework 4.6.1 kao osnovno okruženje, a samo kodiranje  je odrađeno putem  C# , primarnog MicroSoft NET programskog jezika.

Pošto je deo MicroSoft "ekosistema" paket odlično korespondira sa ostalim Microsoft aplikacijama, uključujućiExcel i Word kao i sa različitim Windows servisima i aplikativnim dodacima Windows operativnog sistema. Paket uspesno komunicira sa vodećim e-banking aplikacijama I priprema naloge za plaćanje i automatizovano rasknjižava bankarske izvode.

Preporučene baze programa su FOXPRO i SQLite. U slučaju zahteva korisnika moguće je prilagoditi program da koristi neku drugu komercijalnu bazu. U okviru paketa se nalazi prilagođen Dokument Management sistem koji koristi SQLite bazu, koja je takođe predmet eventualnih izmena u skladu sa zahtevima.

PRIKAZ PROGRAMA

KISS KASA JE program za efiskalizaciju

KissKasa je program za blagajnički rad u maloprodaji u potpunosti prilagođen poreskim propisima RepublikeSrbije u oblasti e-fiskalizacije. Od strane poreske uprave je kategorisan kao NAPREDNI što podrazemava da ima podršku za sve blagajničke operacije u maloprodaji, uključujući izdavanje i storniranje (refundiranje) avansnih računa kao i izdavanje konačnih računa.

KissKasu možete da koristite kao samostalnu (stand alone) aplikaciju ili kao deo integralnog knjigovodstvenog paketa Kiss. Uz osnovne blagajničke dokumente ( prodaju i izveštavanje o premetu) KissKasa vam omogućuje izradu osnovne robne dokumentacije (kalkulacije, nivelacije, otpremnice itd) i vođenje robnog knjigovodstva.

Podržava rad sa eksternim knjigovodstvenim aplikacijama I izvozi izveštaje o prometu i robne dokumente u xml formatu, kao i podržava uvoz/izvoz šifarnika artikala I komitenata.

Kao posebno korisnu opciju poseduje uvoz računa u xml ili xls obliku, čime se postiže dodatna integracija sa drugim poslovnim programima korisnika i time upotpunjava automatizacija prodaje.

Putem dopunske mobilne aplikacije za ručni barkod skener ili android telefon omogućuje bržu i lakšu izradu robnih dokumenata i popisa, kao i ubrzavanje I olakšavanje prodaje u maloprodajnim objektima velike površine (skladišta, stovarišta i slično).

KISS RAČUN JE Program za efakturisanje

KissRačun je aplikacija za lako slanje i primanje efaktura bez potrebe logovanja i posećivanje SEF portala.

Na jednom mestu možete da imate pregled svih vaših izlaznih i ulaznih dokumenata.
Omogućen je unos artikala i komitenata neophodnih za izradu izlazne dokumentacije, kao i definisanje osnovnih odrednica izgleda pratećeg dokumenta (polja za potpis, slovni ispis iznosa, logo itd). Aplikacijom možete da sastavljate fakture, knjižna odobrenje i zaduženja, avansne i konačne račune.kao i da pratite njihov dalji status (odobrena, odbijena itd)

Preuzete ulazne dokumente (fakture, knjižna zaduženja i odobrenja, račune i avansne račune) mozete da preuzimate i da im ujedno menjate i status tj. da ih prihvatite, odbijete i sl.

KissRačun generiše izveštaje o ostvarenom prometa ( za period, promet po kupcu, artiklu i slično) kao i pdv izveštaja kao što su knjiga izlaznih i ulaznih računa, i sam obračun pdv.

KISS HR JE obračun zarada i kadrovska evidencija

KISS ONLINE JE B2B i podrška za online maloprodaju

Aplikacija kojom za nekoliko minuta dobijete svoj web shop, bez potrebe da pravite svoju web prezentaciju i angažujete web dizajnere. Na osnovu podataka o artiklima, kupcima, cenama , uslovima plaćanja program automatski kreira platformu za online poručivanje, prilagodjenu B2B poručivanju ili poručivanju od strane fizičkih lica.

Sadržaj platforme se menja i ažurira na klik vašim podacima iz programa čime se osigurava da je vaš web shop u svakom trenutku tačan.

Kiss online shop vam isporučuje podatke o porudžbinama koje automatski imortujete u program i pravite otpremnice ili fakturišete. U kombinacija sa KissKasa automatizovano je izdavanja fiskalnih računa i time osiguran brz završetak cele transakcije od poručivanja do fakturisanja.

Program podržava akcije i specijalne akcije na koje se podsećaju kupci prilikom posete portalu.

Kiss Online Shop može da radi samostalno ili usklađeno sa ostalim delovima Kiss poslovnog paketa.

KrezCo
Biro za računarkso programiranje

SEDIŠTE FIRME
PIB:104691767 / MAT: 60426422
Tekući račun 285-2511050000155-79 AIK Banka

Lepenicki Bulevar 1-7/7, 34000 Kragujevac
Srbija

Tel: 064/13-68-578

Email: office@krezco.rs
Web: www.krezco.rs

TOP